WAKACYJNA PRZERWA URLOPOWA PORADNI
01.08.2022r-19.08.2022r

Informujemy, że w pilnych sprawach można się w tym okresie kontaktować z PPP-P w Piekoszowie, tel. 41 306-11-15
i od 16.08.22 z PPP-P w Chmielniku tel. 41 354-42-17

Serdecznie zapraszamy pedagogów szkolnych do poradni w dniu 10.10.2018r, na godz.10.00

Przewodni temat spotkania:

Pomoc dziecku choremu i niepełnosprawnemu w szkole ogólnodostępnej

Serdecznie zapraszamy logopedów szkolnych do poradni w dniu 2.10.2018r, na godz. 9.00

Przewodni temat spotkania: 

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z dyslalią

UWAGA! 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), uległy zmianie następujące wnioski:  

  • wniosek o wydanie orzeczenia 
  • wniosek o wydanie opinii
  • wniosek o wydanie informacji

Prosimy o korzystanie z nowych druków. Link: druki do pobrania 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2017 roku, wprowadzono zmiany w Statucie Poradni, w związku ze zmianami prawa oświatowego.

Dyrektor i pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie zapraszają na spotkanie logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach z terenu działania poradni.

Zapraszamy osoby, które prowadzą zajęcia logopedyczne oraz te, które dokształcają się w tym zakresie, a nie mają jeszcze praktyki w zawodzie logopedy.

Główne tematy spotkania:

  • organizowanie pracy logopedy w placówce
  • terapia logopedyczna dzieci młodszych i starszych z afazją

Celem spotkania jest integracja środowiska logopedów, wymiana doświadczeń, szkolenie.

Serdecznie zapraszamy do naszej poradni 14 listopada, godz. 9.00 (wtorek).

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 10 listopada, tel. 41 311-50-20