Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących 
ul. Jagiellońska 30
25-608 Kielce
tel. 41 366 18 67 
http://zpsw.kielce.com.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej
ul. Warszawska 96
25-401 Kielce
tel. 41 344 25 74
http://sosw1.kielce.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
ul. Kryształowa 6
25-705 Kielce
tel. 41 366 37 50 
http://www.sosw2kielce.pl


Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych 
im. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Kielcach
ul. Szkolna 29
25-604 Kielce
tel. 41 366 25 97
http://www.zsos17kielce.edu.pl


Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
ul. Langiewicza 2
25-381 Kielce
tel. 41 361 55 25 wew. 208
http://zsonr18kielce.edupage.org


Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika im. Matki Kolumby Białackiej 
ul. Karczówkowska 15
25-711 Kielce 
tel. 41 345 30 14 
http://www.osrodek.dominikanki.pl


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
ul. Krakowska 36
025- 624 Kielce
tel. 41 345 99 17
http://www.oretw.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce,
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl

Punkt konsultacyjno – doradczy mieści się na ul. Okrzei 18 IV piętro, lokale 9 i 10


Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) 
ul. Urzędnicza 7
25-729 Kielce
tel. 41 366 48 47


Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielce,
tel. 041 344 55 92, fax. 041 344-70-42


Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Kieleckiego
ul. Okrzei 18 
IV piętro, pokoje nr 9 i 10,
tel. 41 314 49 87, tel./fax.: 41 343 33 35,


Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach
os. Na Stoku 42 A
25-437 Kielce
tel. 41 332 39 38


NZOZ „SYNTONIA”
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach 
ul. Podgórska 20
25-103 Kielce 
tel. 41 341 52 57


„DIAMENT” Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
tel. kom. 510 118 007


Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci 
25-736 Kielce
ul. Jagiellońska 70 
tel: 366 31 21


Poradnia Neurologii Dziecięcej 
25-375 Kielce
ul. Wojska Polskiego 51
tel: 368 73 01


Pracownia EEG – Pracownie Diagnostyczne
25-381 Kielce
ul. Langiewicza 2
tel: 361 55 25


Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
25-731 Kielce
ul. Słoneczna 1
tel: 041 345 11 47


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Opieki Psychiatrycznej
25-411 Kielce
ul. Szydłówek Górny 1C/3
tel: 041 332 77 52


Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
25-711 Kielce
ul. Karczówkowska 36
tel: 041 345 56 65


NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem
(prowadzona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce)
ul. Mieszka I-go 79
25-624 Kielce
tel. 41 366 08 56, 345 69 90


Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Autyzmem
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce)
ul. Mieszka I-ego 79 
25-624 Kielce 
tel. / fax :41 366 08 56, 345 69 90


Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce)
ul. Krakowska 360
25-801 Kielce
tel. 041 345 99 17, tel. kom. 502 227 041