Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.


Zainicjowana przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego akcja charytatywna startuje już dziś!

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Startuje-Paczka-Dla-Rodaka/idn:12024

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2023r. o godz. 9.00 w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.

Temat spotkania: „Interwencja kryzysowa wobec ucznia z myślami samobójczymi”.

Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące współpracy szkół i poradni
w bieżącym roku szkolnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 18.09.2023r.,
tel. 41 311 50 20. 

Serdecznie zapraszamy

ZAPROSZENIE

Dyrektor i pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie serdecznie zapraszają na spotkanie logopedów szkolnych, które odbędzie się:

28 listopada 2022r o godz. 09.00 w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie (ul. Suchedniowska 6)

Główny temat spotkania: Zaburzenia słuchu fizycznego i centralnego u dzieci  oraz pomoc logopedyczna w tym zakresie

w oparciu o informacje uzyskane na ogólnopolskiej Konferencji pt. „W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu i dzieci” (Kraków 2022r).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24.11.22r

tel. 41 311 50 20

Dyrektor i pracownicy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się 25 października 2022r. o godz. 10.00 Powiatowym Zespole Szkół
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.

Temat spotkania: „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym’’.

Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące współpracy szkół i poradni w bieżącym roku szkolnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 17.10.2022r., tel. 41 311 50 20.

Serdecznie zapraszamy

W dniach od 23 do 27 maja uczestniczyliśmy wraz z Powiatem Kieleckim, ŚCDN w Kielcach,
Powiatowymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Piekoszowie i w Chmielniku w meetingu z
naszymi partnerami – nauczycielami z Chorwacji, Grecji i Portugalii w ramach projektu „Akademia
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” Erasmus+, który odbywał się tym razem w naszym regionie.
W poniedziałek w Starostwie Powiatowym z uczestnikami projektu spotkali się starosta kielecki
Mirosław Gębski i wicestarosta Tomasz Pleban.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/O-metodach-i-narzedziach-w-ksztalceniu-specjalnym/idn:10594

Również w poniedziałek gościł nas dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w
Leszczynach, Jurek Snopek. Gości powitał również wicewójt gminy Górno Arkadiusz Kubiec. Bardzo
dziękujemy za prezentację, możliwość uczestniczenia w zajęciach, poznania dzieci, nauczycieli i pracy
szkoły. Dziękujemy również uczniom za własnoręcznie wykonane prezenty! 🙂

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Noblist%C3%B3w-Polskich-w-Leszczynach-747256962108535/

https://kielce.tvp.pl/60342028/klucz-do-wspolnego-sukcesu-jak-dotrzec-do-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

W kolejnych dniach odwiedziliśmy kilka placówek przeznaczonych do pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i dzieciom z deficytami, a wśród nich między innymi OREW Diament w Kielcach.
Jedna z naszych koleżanek, neurologopeda Agnieszka Spadło współprowadziła w goszczącym nas
Ośrodku Rehabilitacyjnym w Polanice warsztaty dotyczące diagnozy i terapii SI.

Spotkanie w Polsce zakończyło się warsztatami na temat ucznia z zespołem Aspergera w
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.