Informujemy, że nadal – do odwołania – zawieszone są zajęcia terapii integracji sensorycznej z p. Agnieszką Spadło.

Serdecznie zapraszamy pedagogów szkolnych do poradni w dniu 10.10.2018r, na godz.10.00

Przewodni temat spotkania:

Pomoc dziecku choremu i niepełnosprawnemu w szkole ogólnodostępnej

Serdecznie zapraszamy logopedów szkolnych do poradni w dniu 2.10.2018r, na godz. 9.00

Przewodni temat spotkania: 

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z dyslalią

UWAGA! 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), uległy zmianie następujące wnioski:  

  • wniosek o wydanie orzeczenia 
  • wniosek o wydanie opinii
  • wniosek o wydanie informacji

Prosimy o korzystanie z nowych druków. Link: druki do pobrania 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2017 roku, wprowadzono zmiany w Statucie Poradni, w związku ze zmianami prawa oświatowego.