Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie jest placówką oświatową, powołaną przez Kuratora Oświaty w Kielcach w 1979r. 

Od 1999r organem prowadzącym poradnię jest Powiat Kielecki. Działalnością obejmujemy gminy: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Masłów, Nowa Słupia, Zagnańsk. 

Naszą misją jest:

  • pomoc rodzinie w kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych dzieci
  • wspieranie środowiska szkolnego w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów.

Oferujemy specjalistyczną, bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Budynek i otoczenie poradni dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy, np. EEG Biofeedback, Platforma do Badań Zmysłów, tablice interaktywne.

Prowadzimy działalność w poradni, w szkołach, przedszkolach, również w Punktach Konsultacyjnych na terenie naszych gmin.