WAKACYJNA PRZERWA URLOPOWA PORADNI
01.08.2022r-19.08.2022r

Informujemy, że w pilnych sprawach można się w tym okresie kontaktować z PPP-P w Piekoszowie, tel. 41 306-11-15
i od 16.08.22 z PPP-P w Chmielniku tel. 41 354-42-17

Sedecznie zapraszamy pedagogów szkolnych na coroczne spotkanie w Poradni, które odbędzie się w dniu 17 października, o godzinie 10:00. Główny temat spotkania: Współpraca Poradni ze szkołami w świetle Reformy Oświaty.

W związku ze zmianą nazwy Poradni oraz przepisów dotyczących wydawania przez Zespoły Orzekające Poradni orzeczeń i opinii, udostępniamy Państwu nowe druki.

W dniu 15 września 2017 roku, Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradnia zmieniła nazwę z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie na Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie.

W roku szkolnym 2017/18 zajęcia terapii integracji sensorycznej zostają zawieszone.

W sierpniu w Poradni nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Pani Dyrektor Anna Pałac przeszła na emeryturę i zastąpiła ją Pani Karolina Piłat, także pracownik naszej poradni.

Pani Anna Pałac pracowała w poradni 35 lat, w tym 26 lat jako dyrektor. Dzięki wiedzy, zdolnościom, ogromnej empatii i świetnemu kontaktowi z ludźmi stworzyła placówkę przyjazną zarówno dla nas – pracowników, jak i dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych osób korzystających z pomocy naszej poradni.

Jesteśmy jej wdzięczni za to, jakim Dyrektorem, ale przede wszystkim człowiekiem była dla nas, za jej zaangażowanie w rozwój placówki, umożliwianie nam rozwoju zawodowego, stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Dziękujemy za wyrozumiałość, naukę, wsparcie i dobre rady. Dziękujemy za możliwość pracy w miejscu, które jest lubiane i cenione.

Nasza nowa Pani Dyrektor Karolina Piłat również jest psychologiem, doktorem nauk medycznych. W naszej poradni pracuje od 9 lat, a jej doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Witamy ją serdecznie na nowym stanowisku!