Historia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

Nasza Poradnia jest placówką oświatową, powołaną przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach w dniu 3 czerwca 1979 roku. Pierwotnie działała jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, która powstała na wniosek Dyrekcji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bodzentynie.

Pierwszym dyrektorem był pan mgr Henryk Klamczyński. Po jego nagłej śmierci, 1 listopada 1979 r. funkcję dyrektora Poradni objęła pani dr Krystyna Kiernożycka. Wówczas Poradnia pracowała w 3-osobowym składzie: dyrektor, psycholog i pedagog. W grudniu 1979 roku zatrudniono w Poradni referenta administracyjnego pani Małgorzatę Lesisz, która na tym stanowisku pracowała do połowy 2019 roku.

Pierwszą siedzibą Poradni był wynajęty lokal (prywatny dom) przy ulicy Suchedniowskiej 13, a 15 stycznia 1980 roku odbyło się uroczyste otwarcie. W lutym 1982 roku pracę w Poradni rozpoczęła pani mgr Maria Drobniak – logopeda, a później również dyrektor.

W 1984 roku Poradnia przeniosła swoją siedzibę na ul. Wolności (budynek Spółdzielni Kółek Rolniczych). W latach 1989-1991 funkcję dyrektora pełniła pani mgr Elżbieta Kamińska – ówczesny pedagog Poradni. Od 1 września 1991 stanowisko to objęła pani mgr Anna Pałac psycholog. 25 listopada 1993 roku Poradnia znów zmienia lokalizację i przenosi się na ul. Kielecką 83 (budynek Gminnego Domu Kultury).

Organem prowadzącym Poradnię, w 1999 roku, został Powiat Kielecki. Poradnia objęła swoim zasięgiem 7 gmin Powiatu Kieleckiego: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Masłów, Nowa Słupię, Zagnańsk. We wrześniu tego roku nastąpiło też uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni na ul. Wolności 1A (budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego), gdzie Poradnia znajduje się do chwili obecnej. Od tej pory czujemy się wreszcie ,,na swoim”. Na początku 2000 roku Poradnia dostała od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Józefa Szczepańczyka pierwszy komputer, a kolejne pod koniec 2005 roku, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – weszliśmy w nową erę.

W 2006 roku przeprowadzono generalny remont Poradni (współfinansowany przez PEFRON i Powiat Kielecki) w ramach programu ,,Likwidacja barier architektonicznych”. W 2007 roku placówka poszerzyła ofertę o terapię EEG Biofeedback.

Doskonalenie infrastruktury edukacyjnej ze środków Powiatu miało miejsce w 2009 roku i obejmowało remont i modernizację (m. in. wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej), doposażenie w sprzęty (zakupiono między innymi komputery, laptopy, drukarki, faks, kopiarkę), doposażenie w pomoce edukacyjne (komputerowe wersje testów psychologicznych i programy edukacyjne do terapii, testy papierowe, książki i zestawy do ćwiczeń z dziećmi), a także promocję Poradni (kalendarze, ulotki, wizytówki).

W ramach programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” w latach 2007-2012 w placówce wyodrębnione zostało pomieszczenie na gabinet rehabilitacji. Zatrudniono również masażystę i fizjoterapeutkę, którzy w Poradni świadczyli usług rehabilitacyjne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego.

W 2001 roku w Poradni utworzono Zespół Orzekający do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących. Poradnia wydaje orzeczenia również dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Od 2016 roku Poradnia orzeka również o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera, a od 2019 także dzieci i uczniów niesłyszących i słabo słyszących.

28 sierpnia 2017 roku, po 26 latach nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Pani mgr Anna Pałac odeszła na emeryturę, a funkcję objęła pani dr Karolina Piłat.        

W dniu 15 września 2017 roku, Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradnia zmieniła nazwę z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie na Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie, aby podkreślić przynależność do Powiatu Kieleckiego.         

Z początkiem roku szkolnego 2019/20 Poradnia po raz pierwszy w swojej historii przystąpiła do Projektu Erasmus+, finansowanego ze środków unijnych, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. Partnerami „Akademii Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie, Innovation Frontiers IKE – Grecja, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia, Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja.

W wakacje 2020 roku budynek Poradni przeszedł długo oczekiwaną termomodernizację, wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych.

Funkcję dyrektora Poradni pełnili kolejno:

mgr Henryk Klamczyński – od 03.06.1979 do 01.11.1979
dr Krystyna Kiernożycka – od 01.11.1979 do 31.08.1986
mgr Maria Drobniak – od 01.09.1987 do 31.08.1989
mgr Elżbieta Kamińska – od 01.09.1989 do 31.08.1991
mgr Anna Pałac – od 01.09.1991 do 28.08.2017
dr Karolina Piłat – od 28.08.2017 do chwili obecnej

Odznaczenia i nagrody pracowników:

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – Renata Kuropatwa, Kazimiera Sikora, Jarosław Sołkiewicz, Małgorzata Lesisz
  • Nagroda Kuratora Oświaty, Medal Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – Anna Pałac
  • Nagrody Starosty – Katarzyna Przygodzka, Renata Kuropatwa, Kazimiera Sikora, Anna Pałac, Iwona Skórska, Karolina Piłat, Jarosław Sołkiewicz