Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bodzentynie
BĘDZIE NIECZYNNA W DNIACH 06-24 LIPCA 2020r.

/przerwa wakacyjna/

w sprawach pilnych można kontaktować się
z PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217
lub z PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115

29 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja, podczas której autorski wykład pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Marta Bogdanowicz. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

(więcej…)

Procedury działania 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie 

w czasie epidemii, w związku z ukazaniem się 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych klientów i pracowników w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
  2. Z pracownikami Poradni należy kontaktować się głównie telefonicznie, w godzinach pracy Poradni: 7:30-16:00, ewentualnie mailowo lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
  3. Kontakt z Poradnią: telefon 41 311 50 20; fax: 41 311 50 20; e-mail: pppbodzentyn@op.pl; www: www.pppbodzentyn.pl;
  4. Na zewnątrz Poradni, przy drzwiach wejściowych, dostępna jest skrzynka kontaktowa, przeznaczona na korespondencję/dokumenty, które chcecie Państwo dostarczyć do Poradni. Dokumenty muszą zawierać dane dziecka i opis sprawy, której dotyczą, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy.
  5. Wejściowe drzwi poradni, w związku z epidemią COVID-19 i w celu ochrony badanych w Poradni dzieci, ich rodziców i pracowników, są zamknięte. Poradnia wyposażona jest w dzwonek, ale dostęp do środka Poradni mają TYLKO umówione wcześniej osoby.
  6. Dzieci, które będą badane w Poradni oraz ich rodziców/opiekunów obowiązują odpowiednie procedury, dostępne na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności.
  7. Harmonogram pracy wszystkich pracowników Poradni oraz zakres działań Poradni jest dostosowany do aktualnie obowiązujących warunków i potrzeb.

Bodzentyn, 2020-05-05