Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.

Przerwa urlopowa

Informujemy, że przerwa urlopowa w naszej poradni jest w dniach:
22 lipca 2024r – 09 sierpnia 2024r
W  pilnych sprawach można kontaktować się z:
PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115 (do 26 lipca)
PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217 (od 29 lipca)


Nowy adres mailowy do kontaktu z Poradnią: poradnia@pppbodzentyn.pl


W dniach od 23 do 27 maja uczestniczyliśmy wraz z Powiatem Kieleckim, ŚCDN w Kielcach,
Powiatowymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Piekoszowie i w Chmielniku w meetingu z
naszymi partnerami – nauczycielami z Chorwacji, Grecji i Portugalii w ramach projektu „Akademia
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” Erasmus+, który odbywał się tym razem w naszym regionie.
W poniedziałek w Starostwie Powiatowym z uczestnikami projektu spotkali się starosta kielecki
Mirosław Gębski i wicestarosta Tomasz Pleban.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/O-metodach-i-narzedziach-w-ksztalceniu-specjalnym/idn:10594

Również w poniedziałek gościł nas dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w
Leszczynach, Jurek Snopek. Gości powitał również wicewójt gminy Górno Arkadiusz Kubiec. Bardzo
dziękujemy za prezentację, możliwość uczestniczenia w zajęciach, poznania dzieci, nauczycieli i pracy
szkoły. Dziękujemy również uczniom za własnoręcznie wykonane prezenty! 🙂

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Noblist%C3%B3w-Polskich-w-Leszczynach-747256962108535/

https://kielce.tvp.pl/60342028/klucz-do-wspolnego-sukcesu-jak-dotrzec-do-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

W kolejnych dniach odwiedziliśmy kilka placówek przeznaczonych do pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i dzieciom z deficytami, a wśród nich między innymi OREW Diament w Kielcach.
Jedna z naszych koleżanek, neurologopeda Agnieszka Spadło współprowadziła w goszczącym nas
Ośrodku Rehabilitacyjnym w Polanice warsztaty dotyczące diagnozy i terapii SI.

Spotkanie w Polsce zakończyło się warsztatami na temat ucznia z zespołem Aspergera w
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Sekretariat Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

 • nie łudźmy się, że dzieci o niczym nie wiedzą; słyszą rozmowy wśród najbliższych, w szkole, przedszkolu,  każdy z nich gdzieś słyszał słowa „atak, wojna, zagrożenie”, więc nie można udawać, że nic się nie dzieje, ale też nie włączajmy alarmów najwyższego stopnia,
 • ważne, byśmy rozmawiali z dziećmi, pytali, czy mają pytania, zapewnili, że chcemy z nimi rozmawiać i odpowiadać na pytania,
 • dobrze jest nazwać dzieciom to, co dzieje się w nas, że czytamy wiadomości, że wymieniamy dyskusje, bo w Ukrainie zaczęła się wojna,
 • nie oglądajmy z dziećmi tv ani nie pokazujmy zdjęć czołgów z satelity, nie chodzi o to, żeby coś ukrywać, ale też żeby nie ,,zapraszać,, dzieci do wspólnego śledzenia tej sytuacji poprzez treści, które mogą być za trudne,
 • nie chrońmy dzieci w bańce „nic się nie dzieje”, ale też nie dozujmy treści, które  miażdżą niepokojem,
 • jeśli dziecko się boi, wyjaśniamy że to normalne, że ludzie często się boją, że to uczucie, które wielu z nas odczuwa w takich sytuacjach, że trzeba o tym mówić, rozmowa potrafi uspokoić, rozwiać wątpliwości, pokazać inne-lepsze spojrzenie na rzeczywistość,
 • dajmy dzieciom do zrozumienia, że dorośli czuwają nad bezpieczeństwem dzieci,
 • jeśli dzieci chcą mówić, pytają, należy ich słuchać najszczerzej jak się da, ale w daniu sobie prawa do reagowania po swojemu i angażowania się po swojemu; mechanizmy obronne każdego z nas są różne, 
 • to niezwykle ważne byśmy my – rodzice, ważni dorośli byli osobami, od których dzieci będą otrzymywały informacje oraz osobami, które będą korygowały informacje zasłyszane poza domem,
 • ważne, by nazwać, co się dzieje i nazwać dlaczego wokół nas- dorosłych tak często pojawia się temat wojny w Ukrainie,
 • oczywiście język powinien być dostosowany do wieku dziecka i opierać się o fakty, na które dziecko jest gotowe,
 • rozmowy powinny być szczere, ale należy unikać przekazywania informacji, które mogą wywołać u dzieci lęk, np. dywagacji na temat tego, czy wojna przeniesie się do nas – takie rzeczy należy pomijać, w takich czasach panika i lęk są wrogiem nas wszystkich, dlatego należy dbać o to, by te uczucia nie pojawiły się ani w nas-rodzicach, ani w  dzieciach,
 • niestety nie znajdziemy gotowego scenariusza takiej rozmowy; każdy z nas inaczej reaguje, każdy też ma inne dzieci, o innym stopniu świadomości (niektóre rozumieją pojęcie umierania, niektóre nie, a niektórym nie chcemy mówić o tym, że całkiem niedaleko ktoś umiera na wojnie),
 • każdy z nas – rodziców najlepiej zna swoje dziecko i wie, jak wiadomości dotyczące wojny, umierania mogą na nie wpłynąć, ile można powiedzieć, by nie wywołać u dziecka lęku i niepokoju,
 • w rozmowach zadbajmy o komfort psychiczny dziecka, mając jednak na uwadze, że lepiej, by pewne informacje usłyszało z naszych ust,
 • niezależnie od tego, ile zdecydujemy się powiedzieć naszym maluchom, przyjmijmy założenie, że nie warto ukrywać prawdy i udawać, że wszystko jest w porządku; dzieci czują nasze emocje, mają też kontakt ze światem zewnętrznym i prędzej czy później dowiedzą się, że ,,coś,, się dzieje . 

opracowała Iwona Skórska – psycholog PPP-P Bodzentyn

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie serdecznie zaprasza
nauczycieli przedszkoli, w tym klas 0, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i logopedów szkolnych oraz innych zainteresowanych tematem nauczycieli z placówek oświatowych z gminy Bodzentyn na bezpłatne warsztaty

przygotowane w ramach projektu Erasmus+
„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, którego koordynatorem jest Powiat Kielecki

na temat:

Ryzyko dysleksji i dyskalkulii – działania profilaktyczne

Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP Bodzentyn warsztaty odbędą się:
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie – Rynek Górny 11

16 marca o godz. 13.30

Zapraszamy
Pracownicy PPP-P w Bodzentynie

Prosimy o informację zwrotną od Państwa, do 11 marca, nt liczby uczestników, tel 41 311-50-20

Informujemy, że 22 października 2021r o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych. Temat spotkania: „Omówienie procesu reintegracji u dzieci i młodzieży po okresie zdalnego nauczani”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

            Informujemy, że 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie logopedów szkolnych. Temat spotkania: „Dziecko z niesamoistnie opóźnionym rozwojem mowy – choroby genetyczne”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!