EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest alternatywną metodą w stosunku do tradycyjnych metod leczenia i terapii. W niektórych przypadkach ją zastępuje, w innych uzupełnia.
Nie stosujemy żadnej farmakologii, bioenergii, ani naświetleń. Jest to forma treningu, wymagająca silnej woli i motywacji.

EEG Biofeedback najczęściej stosowany jest w:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi
 • zaburzeniach procesów uczenia się, np. u „dyslektyków”
 • zaburzeniach zachowania, np. u dzieci z ADHD
 • zaburzeniach mowy, np. u dzieci jąkających się
 • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
 • zaburzeniach nastroju
 • po urazach głowy, po udarach mózgu

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback to:

 • lepsza koncentracja, większa uwaga,
 • szybsze i łatwiejsze uczenie się,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji,
 • zmniejszenie liczby błędów,
 • zahamowanie lęków, tremy,
 • głębszy i łatwiej osiągany relaks,
 • lepsza samokontrola,
 • zwiększona odporność na stres

Przekładając to na konkrety codziennego życia:

 • zaczynamy się szybciej i efektywniej uczyć, popełniamy mniej błędów,
 • jesteśmy bardziej skoncentrowani, nasze reakcje są szybsze i trafniejsze,
 • przestajemy mieć niepożądane blokady psychiczne,
 • stajemy się radośniejsi i spokojniejsi, nasze zachowanie poprawia się,
 • uszkodzony mózg (np. przy afazjach) zaczyna sprawniej pracować.

Z bezpłatnej terapii przy użyciu EEG Biofeedback można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Agnieszką Spadło (logopeda) lub Jarosławem Sołkiewiczem (pedagog) – numer telefonu do sekretariatu poradni.