Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

ma na celu określenie poziomu wiedzy i umiejętności badanego w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia, a w przypadku występowania u dziecka trudności w nauce, wskazanie podłoża tych trudności.

W badaniu pedagogicznym wykorzystuje się takie narzędzia jak: rozmowa, obserwacja pedagogiczna, wywiad z rodzicem, informacje od nauczycieli, testy czytania, pisania, matematyczne, analiza wytworów dziecka.

Głównym celem diagnozy pedagogicznej jest wskazanie optymalnego dla dziecka sposobu kształcenia i wychowania.