MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM SŁABOSŁYSZĄCYM (opracowała mgr Katarzyna Przygodzka, surdologopeda)

Uszkodzenie słuchu – podziały – 4 najważniejsze aspekty

 1. Miejsce uszkodzenia narządu słuchu:
 • niedosłuch przewodzeniowy (ucho zewnętrzne lub środkowe), leczymy, usuwamy przyczynę, nie oznacza, że się ona znów nie pojawi
 • niedosłuch odbiorczy: ślimakowy(od narządu Cortiego w górę) i pozaślimakowy (nerw VIII), w obrębie pnia mózgu i ośrodków korowych – trwały 

– jedną z postaci pozaślimakowych zaburzeń słuchu jest neuropatia słuchowa, (słabe rozumienie mowy, brak poprawy rozumienia mowy po zastosowaniu aparatów słuchowych u większości pacjentów, zaburzenia koncentracji uwagi, trudności w wypełnianiu poleceń, zaburzenia lokalizacji dźwięków, złe wyniki w nauce przy prawidłowym poziomie inteligencji, mierzonym testami niewerbalnymi

 • niedosłuch mieszany (przewodzeniowo-odbiorczy), np. uszkodzenie kosteczek słuchowych i ślimaka.
 1. Moment uszkodzenia narządu słuchu:
 • prelingwalne – w czasie ciąży lub w 1 r.ż., zanim wykształciły się elementarne funkcje słuchowe
 • perilingwalne – w czasie rozwoju mowy, czyli między 2 a 7 rokiem życia
 • postlingwalne po zakończeniu kształtowania się mowy i opanowaniu języka.

Najważniejszy czas to okres wczesnoszkolny, dziecko uczy się czytać, pisać, należy robić dużo przesiewowych badań słuchu.

 1. Przyczyna uszkodzenia narządu słuchu:
 • wrodzony – wywołany przez niedorozwój lub uszkodzenie narządu słuchu w życiu płodowym
 • nabyty – spowodowany przez czynniki endo- i egzogenne
 • dziedziczny, przenoszony drogą genową. 
 1. Stopień ubytku słuchu, ograniczenie pola słuchowego, jaka jest możliwość percepcji mowy (klasyfikacja Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP) wyróżniło cztery typy uszkodzeń słuchu ze względu na częstotliwości istotne dla jej rozumienia):
 • lekki – ubytek  rzędu 20 do 40 decybeli (pewne utrudnienie w percepcji mowy, funkcjonowaniu, rozwój mowy raczej dobry, choć jak taki ubytek od urodzenia, to może wpłynąć na artykulację)
 • średni (umiarkowany) – od 41 do 70 dB (bardzo wpływa na ubytek mowy , aparat słuchowy koniecznie, stale noszony, zwłaszcza przy ubutku 56-70 dB, terapia surdologopedyczna
 • znaczny – 71 a 90 dB (bezwzględnie aparat, przy czym powyżej 80 dB może być korzyść słaba, bo 70 dB to max granica natężenia mowy)
 • głęboki – powyżej 90 dB, gdzie „odbiór dźwięków” odbywa się na drodze wzrokowej (aparat, implant)

AUDIOGRAM

 • decybele 0-100 (natężenie dźwięku), częstotliwości 125-8000 Hz 
 • 16Hz – 20/25 000Hz – reaguje ucho ludzkie
 • 50 Hz – 10 000Hz – częstotliwości charakterystyczne dla mowy ludzkiej
 • 0-20 (15)  dB – norma
 • granica bólu- 120 – 130 dB-dyskomfort
 • audiogram,wikipedia
 • stopień ubytku liczymy na podstawie wyliczania średniego ubytku słuchu 500, 1000, 2000 4000 Hz 
 • przykładowe poziomy natężenia dźwięku – wikipedia

10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze 

30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu 

40 dB – szmery w domu 

50 dB – szum w biurach 

60 dB – odkurzacz 

70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze samochodu 

80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie 

90 dB – ruch uliczny 

 • mowa 

25-35dB -szept

35-55 cicha mowa

55-65 mowa potoczna

65-75 głos podniesiony

75-85 głośna mowa

85-95 b głośna mowa

95-105 krzyk

 • dźwięki min 30 dB, żeby był odbiór
 • 30-70 dB – dynamika mowy
 • ubytek do 50 dB rozmawiamy nawet bez aparatu, ubytek 70 dB musimy mówić do ucha, to jest granica jeśli poniżej 70 dB, osoba słyszy jednakowy dźwięk
 • na podstawie interpretacji audiogramu wiemy, które głoski słyszy – wikipedia
 • dzieci w wieku szkolnym – uszkodzenia powyżej 70 dB raczej szkoła specjalna nie masowa (badanie: audiometria słowna z wolnego pola, próg, poziom dźwięku przy którym dziecko rozumie mowę i poziom dźwięku, przy którym rozpoznaje (różnicuje) mowę)
 • wiedzieć, które ucho „lepsze” 

Konsekwencje jednostronnych uszkodzeń słuchu:

 • prawostronne: mogą wystąpić trudności w przyswajaniu mowy i kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, problemy w przyswajaniu wiedzy sekwencyjnej, logicznego porządkowania faktów, mogą się pojawić trudności w nauce czytania i pisania
 • lewostronne: problemem może być kontrolowanie emocji, mogą się pojawić trudności z językiem polskim, preferowanie przedmiotów ścisłych

Centralne (mózgowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego:

 • m.in.: trudności z lokalizacją i lateralizacją dźwięków, problem z rozpoznawaniem i różnicowaniem dźwięków, trudności z odbiorem sygnałów zniekształconych (zaburzenia słuchania)
 • bogaty zasób testów oceniających poszczególne procesy przetwarzania słuchowego na poziomie biologicznym i umysłowym

Rodzaje protez słuchu:

 • konwencjonalne aparaty słuchowe – teraz cyfrowe, w tym wewnątrzuszne, często wzmacniane systemem FM-bezprzewodowy system transmisji sygnału. Urządzenia elektroniczne wzmacniające dźwięki otoczenia tak, by dziecko słyszało –  indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie audiogramu.
 • system CROS przy jednostronnych niedosłuchach – mikrofon po stronie bardziej uszkodzonego ucha i aparat słuchowy na uchu lepszym
 • aparaty słuchowe zakotwiczone w kości – transmisja sygnału drogą kostną do ucha wewnętrznego, z zastosowaniem elementu wszczepialnego do kości czaszki

przewodnictwo powietrzne – umożliwia odbiór dźwięków zewnętrznych

przewodnictwo kostne – umożliwia słuchanie samego siebie

 • implanty ucha środkowego – wszczepialne protezy słuchowe, 1 element w uchu środkowym- stymulacja elektryczna zakończeń nerwowych
 • infrafon – urządzenie na podczerwień używane np. w teatrach (nadajnik za sceną, osoba z uszkodzonym słuchem ma odbiornik) – wzmacniany dźwięk 
 • najlepiej protezować obustronnie
 • implant daje wszystkie częstotliwości, aparat wzmacnia to co jest 
 • aparat lepszy zawsze
 • refundacje

dorośli raz na 5 lat po 700 zł na każde ucho, wkładki co 3 lata przysługują

dzieci po 2000 na każde ucho, wkładki w miarę potrzeb, ok. 3000 dobry aparat od 1000 do 15 tys

Wiek słuchowy – kiedy osoba dostała aparat

L: Surdologopedia p. red. Ewy Muzyki-Furtak – podstawowa wiedza, formy terapii

Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem S. Schmid-Giovannini

Pedagogika specjalna O. Lipkowski