terminy w bieżącym roku kalendarzowym

Nazwa szkoły, w której działa Punkt:

  • Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 26-025 Łagówosoby odpowiedzialne mgr Iwona Skórska (psycholog), mgr Renata Kuropatwa (pedagog)

Terminy: 28.09.2021, 20.10.2021, 16.11.2021, 15.12.2021

  • SP Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny – osoba odpowiedzialna mgr Aleksandra Banaś-Pazdur (psycholog)

Terminy: 27.10.2021, 8.11.2021, 13.12.2021

  • SP Leszczyny, Leszczyny 33, 26-008 Górno  – osoba odpowiedzialna mgr Kazimiera Sikora (pedagog)

Terminy: 28.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021

  • SP Nowa Słupia, ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia – osoba odpowiedzialna mgr Aleksandra Wypych (psycholog)

Terminy: 25.10.2021, 23.11.2021, 14.12.2021

  • Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk – osoba odpowiedzialna mgr Jarosław Sołkiewicz (pedagog)

Terminy: 30.09.2021, pozostałe będą ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb

Punkt Konsultacyjny w ramach projektu Erasmus+ – dla nauczycieli i rodziców ze szkół z terenu działania poradni, dotyczący pracy z dziećmi ze SPE (głównie specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera, uczeń zdolny) – koordynator dr Karolina Piłat (psycholog).

Terminy:

27. 10.2021 – SP Zagnańsk nr 2

24.11.2021 i 8.12.2021 – miejsce do ustalenia

Terminy i szkoły:

W sprawach związanych z umówieniem wizyty w danym Punkcie prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym z danej placówki lub z osobą odpowiedzialną za dany Punkt w poradni, nr tel. 41 311 50 20.