Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bodzentynie w r.sz. 2021/22

terminy w roku kalendarzowym 2022

Nazwa szkoły, w której działa Punkt:

  • Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 26-025 Łagówosoby odpowiedzialne mgr Iwona Skórska (psycholog), mgr Renata Kuropatwa (pedagog)

Terminy: 18.01.2022, 16.02.2022, 15.03.2022, 12.04.2022, 13.04.2022 (SP Piotrów), 17.05.2022, 08.06.2022

  • SP Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny – osoba odpowiedzialna mgr Aleksandra Banaś-Pazdur (psycholog)

Terminy: 10.01.2022, 17.02.2022, 11.03.2022, 08.04.2022, 06.05.2022

  • SP Leszczyny, Leszczyny 33, 26-008 Górno  – osoba odpowiedzialna mgr Kazimiera Sikora (pedagog)

Terminy: 11.01.2022, 08.02.2022, 15.03.2022, 12.04.2022, 10.05.2022, 7.06.2022

  • SP Nowa Słupia, ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia – osoba odpowiedzialna mgr Aleksandra Wypych (psycholog)

Terminy: 28.02.2022, 29.03.2022, 26.04.2022, 24.05.2022, 07.06.2022

  • Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk – osoba odpowiedzialna mgr Jarosław Sołkiewicz (pedagog)

Terminy: ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb

Punkt Konsultacyjny w ramach projektu Erasmus+ – dla nauczycieli i rodziców ze szkół z terenu działania poradni, dotyczący pracy z dziećmi ze SPE (głównie specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera, uczeń zdolny) – koordynator dr Karolina Piłat (psycholog).

Terminy:

12. 01.2022 – SP Nowa Słupia Dalsze terminy ustalane na bieżąco po zgłoszeniach zapotrzebowania z placówek.

W sprawach związanych z umówieniem wizyty w danym Punkcie prosimy

o kontakt z pedagogiem szkolnym z danej placówki lub z osobą odpowiedzialną za dany Punkt w poradni, nr tel. 41 311 50 20.