Spotkanie w naszym regionie w ramach projektu Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

W dniach od 23 do 27 maja uczestniczyliśmy wraz z Powiatem Kieleckim, ŚCDN w Kielcach,
Powiatowymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Piekoszowie i w Chmielniku w meetingu z
naszymi partnerami – nauczycielami z Chorwacji, Grecji i Portugalii w ramach projektu „Akademia
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” Erasmus+, który odbywał się tym razem w naszym regionie.
W poniedziałek w Starostwie Powiatowym z uczestnikami projektu spotkali się starosta kielecki
Mirosław Gębski i wicestarosta Tomasz Pleban.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/O-metodach-i-narzedziach-w-ksztalceniu-specjalnym/idn:10594

Również w poniedziałek gościł nas dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w
Leszczynach, Jurek Snopek. Gości powitał również wicewójt gminy Górno Arkadiusz Kubiec. Bardzo
dziękujemy za prezentację, możliwość uczestniczenia w zajęciach, poznania dzieci, nauczycieli i pracy
szkoły. Dziękujemy również uczniom za własnoręcznie wykonane prezenty! 🙂

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Noblist%C3%B3w-Polskich-w-Leszczynach-747256962108535/

https://kielce.tvp.pl/60342028/klucz-do-wspolnego-sukcesu-jak-dotrzec-do-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

W kolejnych dniach odwiedziliśmy kilka placówek przeznaczonych do pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i dzieciom z deficytami, a wśród nich między innymi OREW Diament w Kielcach.
Jedna z naszych koleżanek, neurologopeda Agnieszka Spadło współprowadziła w goszczącym nas
Ośrodku Rehabilitacyjnym w Polanice warsztaty dotyczące diagnozy i terapii SI.

Spotkanie w Polsce zakończyło się warsztatami na temat ucznia z zespołem Aspergera w
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.