Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

to niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, doświadczającym niepowodzeń szkolnych, przejawiającym trudności wychowawcze.

Pomoc ta dotyczy również rodziców. Dzięki terapii otrzymują oni wskazówki do pracy z dzieckiem, ustalane są wspólne oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze.

Głównym celem terapii psychologicznej jest dotarcie do wnętrza pacjenta, rozpoznanie negatywnych emocji, źródła niepokoju oraz często fałszywych wyobrażeń na dany temat.

W pracy terapeutycznej realizowane są różne zadania w zależności od potrzeb :

 • usuwanie patologicznych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań,
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych (zachęty, pochwały),
 • wyciszanie niepowodzeń,
 • rozładowanie napięć,
 • uczenie odporności na sytuacje trudne oraz sposobów pokonywania trudności i radzenia sobie ze stresem,
 • poprawa nastroju,
 • budowanie adekwatnej samooceny,
 • zwiększanie samowiedzy i samoakceptacji,
 • odreagowanie napięć,
 • motywowanie do działania ukierunkowanego na cel,
 • uczenie planowania, organizowania i osiągania celów własnych działań,
 • budowanie wiary we własne siły i możliwości.