Interwencje kryzysowe, mediacje, inne

Konsultacje, mediacje w szkołach, interwencje kryzysowe, prelekcje dla rodziców, nauczycieli, uczniów, spotkania z Radami Pedagogicznymi w szkołach, inne.

  • Poradnia organizuje i uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach, rozmowach, mediacjach, interwencjach kryzysowych – w szkole, w domu rodzinnym dziecka, w poradni, w Punkcie Konsultacyjnym w terenie.
  • Uczestniczymy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach, zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony środowiska, w ustalonych wcześniej terminach.
  • Bierzemy udział w wywiadówkach szkolnych z prelekcjami, pogadankami, konsultacjami dla rodziców i nauczycieli, w ustalonych wcześniej terminach.
  • Odpowiadamy na prośby rodziców, nauczycieli, uczniów w zakresie różnorodnych działań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych pomagających uczniom.