Zaproszenia dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych

Informujemy, że 22 października 2021r o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych. Temat spotkania: „Omówienie procesu reintegracji u dzieci i młodzieży po okresie zdalnego nauczani”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

            Informujemy, że 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie logopedów szkolnych. Temat spotkania: „Dziecko z niesamoistnie opóźnionym rozwojem mowy – choroby genetyczne”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!