Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji na temat „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej – wyzwania i priorytety” zorganizowanej w ramach projektu partnerskiego ERASMUS+ pn. „AKADEMIA SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH”.