Zapraszamy na wideokonferencję z prof. Martą Bogdanowicz „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy 60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”

29 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja, podczas której autorski wykład pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Marta Bogdanowicz. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.


Powiat kielecki jest koordynatorem projektu pod nazwą „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach Programu Erasmus+. Partnerami projektu są powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i w Piekoszowie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugalii, Innovation Frontiers IKE z Grecji oraz Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli, specjalistów, konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Jednym z elementów projektu było utworzonenie specjalnej platformy edukacyjnej, zarządzanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będącej przestrzenią wymiany wiedzy,  doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami projektu. Na platformie zamieszczane będą materiały i zasoby potrzebne do stworzenia cyfrowego laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE oraz poradnika dla nauczycieli.

W ramach projektu 29 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja, podczas której prof. dr hab. Marta Bogdanowicz wygłosi wykład autorski pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką. Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (kod formy: KS30)  https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=6629.

Konferencja będzie miała charakter webinarium – link do konferencji zostanie przesłany uczestnikom w dniu poprzedzającym wydarzenie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji bardzo prosimy o zapoznanie się z działaniem komunikatora ZOOM, który wykorzystany zostanie do przeprowadzenia wideokonferencji.