Ryzyko dysleksji i dyskalkulii – działania profilaktyczne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie serdecznie zaprasza
nauczycieli przedszkoli, w tym klas 0, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i logopedów szkolnych oraz innych zainteresowanych tematem nauczycieli z placówek oświatowych z gminy Bodzentyn na bezpłatne warsztaty

przygotowane w ramach projektu Erasmus+
„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, którego koordynatorem jest Powiat Kielecki

na temat:

Ryzyko dysleksji i dyskalkulii – działania profilaktyczne

Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP Bodzentyn warsztaty odbędą się:
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie – Rynek Górny 11

16 marca o godz. 13.30

Zapraszamy
Pracownicy PPP-P w Bodzentynie

Prosimy o informację zwrotną od Państwa, do 11 marca, nt liczby uczestników, tel 41 311-50-20