Pomoc dziecku choremu i niepełnosprawnemu w szkole ogólnodostępnej

Serdecznie zapraszamy pedagogów szkolnych do poradni w dniu 10.10.2018r, na godz.10.00

Przewodni temat spotkania:

Pomoc dziecku choremu i niepełnosprawnemu w szkole ogólnodostępnej