Pobierz pdf

 

Do otwarcia tego artykułu wymagany jest czytnik PDF np. Adobe Reader:

Pobierz pdf

 

Do otwarcia tego artykułu wymagany jest czytnik PDF np. Adobe Reader:

Pobierz pdf

 

Do otwarcia tego artykułu wymagany jest czytnik PDF np. Adobe Reader:

W badaniach nad dysleksją, w latach siedemdziesiątych – dziewięćdziesiątych, skoncentrowano się na związku zaburzeń rozwoju funkcji językowych z problemami w nauce czytania i pisania. W Polsce zagadnieniem tym zajęły się między innymi M. Bogdanowicz oraz G. Krasowicz-Kupis. Definicja sformułowana przez Towarzystwo Dysleksji im. Ortona, kładzie nacisk na podłoże językowe dysleksji, charakteryzujące się trudnościami w kodowaniu pojedynczych słów, zwykle odzwierciedlające się niewystarczającymi zdolnościami przetwarzania fonologicznego.

Poradnia prowadzi szeroko rozumiane działania profilaktyczne i psychoedukacyjne
w środowisku młodzieży dzieci i dorosłych.
Działania te są skierowane głównie do dzieci i młodzieży ale też do ich rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Realizowane są poprzez różnego rodzaju zajęcia warsztatowe jednorazowe i cykliczne, pogadanki, prelekcje, wykłady.