1. Sposoby pojmowania zagadnienia „emisja głosu”.

Emisja (łac. emissio - 'wypuszczanie') jest bardzo ciekawym i złożonym zagadnieniem. Obejmuje wiele kwestii i problemów. Odnosi się do różnych zjawisk życia codziennego: bankowości (emisja banknotów), fizyki (emisja impulsów świetlnych), przekazu treści kulturalnych (emisja programu telewizyjnego).

Na temat dysleksji powiedziano w ostatnich latach bardzo dużo. Można wręcz powiedzieć, że temat ten stał się „modny”, doczekał się wielu fachowych opracowań i publikacji, ale też mniej merytorycznych artykułów prasowych czy audycji radiowych i telewizyjnych , a nawet wywiadów ze sławnymi osobami, które ujawniają, że miały taki problem w dzieciństwie.

Termin ogólny DYSLEKSJA ROZWOJOWA oznacza;

  • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym,
  • spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (wzrokowych, słuchowych, językowych), funkcji motorycznych, zakłóceniami lateralizacji i orientacji oraz integracji pracy tych funkcji,
  • uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego,
  • występują pomimo posiadanej wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów, dobrej motywacji do nauki i ćwiczeń.

 

Jedną z form działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie są

profilaktyczne badania w szkołach i przedszkolach, głównie 5 i 6-latków. Są to badania logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Ich podstawowym celem jest wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka, bardziej niż inne podatnych na różnorodne niepowodzenia szkolne i objęcie ich specjalistyczną pomocą psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną.

» Powtarzaj dźwięki, które dziecko wydaje,
zmieniając intonację głosu, wyraz twarzy.


» Długo i często rozmawiaj z dzieckiem.

» Zadawaj proste pytania.
Zawieszaj po nich głos w oczekiwaniu na odpowiedź malca.