Na temat dysleksji powiedziano w ostatnich latach bardzo dużo. Można wręcz powiedzieć, że temat ten stał się „modny”, doczekał się wielu fachowych opracowań i publikacji, ale też mniej merytorycznych artykułów prasowych czy audycji radiowych i telewizyjnych , a nawet wywiadów ze sławnymi osobami, które ujawniają, że miały taki problem w dzieciństwie.

Termin ogólny DYSLEKSJA ROZWOJOWA oznacza;

  • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym,
  • spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (wzrokowych, słuchowych, językowych), funkcji motorycznych, zakłóceniami lateralizacji i orientacji oraz integracji pracy tych funkcji,
  • uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego,
  • występują pomimo posiadanej wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów, dobrej motywacji do nauki i ćwiczeń.

 

Jedną z form działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie są

profilaktyczne badania w szkołach i przedszkolach, głównie 5 i 6-latków. Są to badania logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Ich podstawowym celem jest wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka, bardziej niż inne podatnych na różnorodne niepowodzenia szkolne i objęcie ich specjalistyczną pomocą psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną.

» Powtarzaj dźwięki, które dziecko wydaje,
zmieniając intonację głosu, wyraz twarzy.


» Długo i często rozmawiaj z dzieckiem.

» Zadawaj proste pytania.
Zawieszaj po nich głos w oczekiwaniu na odpowiedź malca.

Po książkę Granice w życiu nastolatków”, której autorem jest John Townsend sięgnęłam głównie ze względów zawodowych. Od wielu lat pracuję jako pedagog, terapeuta i często spotykam się z różnymi problemami dzieci i młodzieży. Rozmawiam z ich rodzicami i wychowawcami, próbując znaleźć najlepsze rozwiązania i skuteczne sposoby pomocy. Doświadczenie tych lat pracy pokazuje, że bardzo często problemy zauważane u dzieci dotyczą funkcjonowania całej rodziny i relacji w niej panujących, a w sposób szczególny braku jasno określonych granic, które wnosiłyby pewien porządek w życie całej rodziny. Pomoc dziecku często sprowadza się do udzielenia wskazówek rodzicom i pracy nad zmianą ich postaw i zachowań wobec dzieci. Dlatego książka „Granice w życiu nastolatków” będzie mi w tej pracy z rodzicami bardzo pomocna.