Placówka

Rodzaj badania

Osoby odpowiedzialne

Termin

SP Radlin

logopedyczne

Katarzyna Przygodzka

27.09.18

SP Św. Katarzyna

logopedyczne

Katarzyna Przygodzka

Monika Borowiec

12.10.18

PP Rudki

logopedyczne

Monika Borowiec

Katarzyna Przygodzka

23.10.18

SP Rudki

psychologiczno -pedagogiczne

Iwona Skórska

Renata Kuropatwa

29.10.18

30.10.18

SP Mąchocice Scholasteria

logopedyczne

Katarzyna Przygodzka

30.10.18

SP Psary, SP Leśna

logopedyczne

Monika Borowiec

Katarzyna Przygodzka

22.11.18

SP Wola Kopcowa

logopedyczne

Katarzyna Przygodzka

27.11.18

SP Wola Szczygiełkowa

logopedyczne

Katarzyna Przygodzka

Monika Borowiec

30.11.18

PP Wzdół Rządowy

logopedyczne

Monika Borowiec

Katarzyna Przygodzka

13.12.18