Serdecznie zapraszamy logopedów szkolnych do poradni w dniu 2.10.2018r, na godz. 9.00

Przewodni temat spotkania: 

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z dyslalią