PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W BODZENTYNIE
BEDZIE NIECZYNNA W DNIACH 10 LIPCA - 28 LIPCA 2017r
 
/przerwa wakacyjna/
 
w sprawach pilnych można się kontaktować z PP-P w Chmielniku tel.41 3544217
lub z PP-P w Piekoszowie tel.41 3061115