SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI
 
ODBĘDZIE SIE W PORADNI 20 PAŹDZIERNIKA, godz.10:00
 
temat wiodący:
 
Dzieci słabo słyszące, z autyzmem, Zespołem Aspergera- 
 
   pomoc psychologiczno-pedagogiczna.