Zapraszamy do poradni na

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

PRACUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Temat: Uczniowie z wadami słuchu i uczniowie z afazją

11 kwietnia, godz. 10.00