Międzynarodowe spotkanie projektowe „Akademii Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w dniach 8-10 listopada 2019

W dniach 8-10.11.2019 r. grupa sześciu osób z trzech krajów reprezentujących trzy instytucje, będące partnerami w projekcie pt. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu projektowym, zorganizowanym przez Powiat Kielecki (Koordynatora Projektu) wspólnie z krajowymi partnerami: trzema poradniami psychologiczno-pedagogicznymi prowadzonymi przez Powiat Kielecki oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 


Program wizyty:

8 listopada, piątek
– przyjazd gości (odbiór gości z lotniska Balice), pomoc przy zakwaterowaniu w hotelu Ibis 
w Kielcach

– uroczysta kolacja z przedstawicielami wszystkich instytucji partnerskich.

9 listopada, sobota

miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach, godz. 9.30 – 17.30

– spotkanie otwierające projekt z uczestnikami wszystkich instytucji partnerskich: 

  • Starostwo Powiatowe w Kielcach 
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku  
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie 
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie 
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
  • Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia: Ana Linhares, Carla Conceição
  • Innovation Frontiers IKE – Grecja: Vassilis Psomos, Panagiotis Psomos
  • Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja: Tatjana Papst, Tomislav Čekolj

– prezentacja założeń projektowych;

– prezentacja poszczególnych instytucji partnerskich, ich zadań pod kątem założeń projektowych;

– wizyta w siedzibie poradni w Chmielniku, przedstawienie zadań poradni na przykładzie poradni w Chmielniku;

– wspólny lunch; 

– omówienie zasad działania międzynarodowej sieci współpracy i samokształcenia 
w poszczególnych krajach partnerskich;  

– omówienie szczegółów międzynarodowego krótkoterminowego programu szkoleniowego 
w Portugalii – uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia);

– zwiedzanie atrakcji turystycznych w regionie przez uczestników z krajów partnerskich.

10 listopada, niedziela

Kontynuacja zagadnień związanych z programem szkoleniowym w Portugalii:

– omówienie zasad działania międzynarodowej sieci współpracy i samokształcenia 
w poszczególnych krajach partnerskich;  

– omówienie szczegółów międzynarodowego krótkoterminowego programu szkoleniowego 
w Portugalii – uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia);

– przerwa kawowa;

– wyjazd gości w godzinach popołudniowych.