Zagrożenia dla dzieci i młodzieży – opracowała mgr Paulina Studniarska

„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice są przystępni i rozważnie unikają wszelkich zachowań, które mogłyby być odczytane jako brak zainteresowania czy jako wyraz pogardy”.

G. Mac Donald

Wychowanie dzieci i młodzieży jest procesem trudnym i długotrwałym. Wymaga od rodziców i opiekunów wiele cierpliwości i mądrości. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia i pomocy, pokazywania co w życiu jest dobre, a co złe. Wsparcie i uważność bliskich na potrzeby i problemy pozwoli dzieciom tym mniejszym i większym na dokonywanie prawidłowych wyborów i unikanie zagrożeń, na które są narażeni. Otaczający świat niesie ze sobą wiele ciekawych i pięknych rzeczy ale pełen jest zagrożeń. Najważniejsze by zarówno rodzice jak i dzieci zadawali sobie z nich sprawę oraz umieli o nich rozmawiać.

Pobierz prezentację w formacie ppt 
(w celu uruchomienia prezentacji nacisnij klawisz F5)